Kontakt
 

 

Sídlo: POĽNOMARKET spol.s.r.o.
         Moštenická 3
         971 01 Prievidza

IČO:  31330673
IČ DPH:  SK2020314846

Tel. (046) 5423502
Tel. (046) 5422284
Tel./Fax (046) 5423502

e-mail: polnomarket@polnomarket.sk